Lépésenként magyarul 1 (2017)
Editeur: Durst Péter Date de parution: 01/01/2017 EAN: 9789631276800 Langue du livre: Magyar + English Nature de l’article: Book
3 990 Ft
Catégorie: Langue hongroise
Sur commande
Présentation

A Lépésenként magyarul 1.

 • logikusan felépített tananyag
 • kis lépésekben tanítja a nyelvtant, és az új ismereteket azonnal alkalmazza a gyakorlatban is
 • a mindennapi nyelvhasználatot mutatja be a dialógusokban és a szövegekben
 • segít magyar nyelven kommunikálni, továbbá egy biztos alapot kiépíteni a további nyelvtanuláshoz
 • sok feladatot biztosít a gyakorláshoz
 • elsősorban nyelvtanárral történő munkához, de a honlapról letölthető megoldások és a nyelvtani magyarázat segítségével önálló tanuláshoz is alkalmas
 • bármilyen anyanyelvű diákokkal használható, közvetítőnyelvvel és anélkül is : mert ehhez megfelelően van felépítve a tananyag, mert a könyv nem használ közvetítőnyelvet, nem tartalmaz nyelvtani magyarázatokat, hanem táblázatokban, példamondatokkal és ábrákkal mutatja be az új anyagot

Audio 
A könyvhöz tartozó teljes hanganyag szabadon letölthető. A fájlok elnevezésében szerepel a felvételek száma, amely a könyvben is megtalálható az egyes feladatok mellett. Ide kattintva letölthető a 64 felvétel egy zip fájlban.

Szótár applikáció és szólisták          
A legpraktikusabb módja az új szavak kiszótározásának. Töltse le a Google Play vagy az Apple Store áruházakból, és

 • keresse ki az új szavakat
 • nézze meg az igék ragozását jelen és múlt időben
 • használja a főnevek és melléknevek tárgyesetének, többes számának és birtokos alakjainak ellenőrzésére

A szótár applikáció

 • a Lépésenként magyarul 1. szavait tartalmazza
 • a szavaknak a tankönyv szövegeiben található jelentését mutatja
 • off-line használható
 • az angolon kívül más nyelven is lehetővé teszi a szó jelentésének beírását és tárolását
 • tartalmazza az igék ragozott formáit, valamint a főnevek és melléknevek egyes toldalékolt alakjait is

Az applikációval megegyező szavakat tartalmazó szólisták több nyelven letölthetők angolul és szerbül.
A Lépésenként magyarul szótár applikáció használata. A bemutatóhoz kattintson.

Nyelvtani összefoglaló és megoldások
A nyelvtani összefoglaló rövid magyarázatot ad a könyvben található nyelvtani részekhez. Pontos utalást tartalmaz az adott fejezetre és a feladatok számára, amelyekhez kapcsolódik. Elérhető nyomtatható pdf formában vagy mobilbarát pdf formában.
A megoldókulcs letöltéséhez kattintson ide.
További feladatokért kattintson ide.

***
Lépésenként magyarul 1.

 • provides a logically structured learning material
 • teaches grammar in small steps and immediately puts the new grammatical elements into practice
 • contains everyday language in its dialogues and texts
 • helps you communicate and build a firm base for further language learning
 • provides many exercises for practice
 • is primarily for instruction with a language teacher, but also appropriate for self-study (key to the exercises and grammar summary available from this website)
 • can be used with learners of any mother tongue with or without an intermediary language in the classroom because the structure and content in the coursebook does not use an intermediary language, it presents the new knowledge through sample sentences and charts

Audio
All the audio material that belongs to the book is freely downlodable. The file names contain the track numbers used in the textbook. Click here to download the 64 soundtracks in a zip file.

Dictionary application and vocabulary lists
The most practical help to look up new words. Download the dictionary application from Google Play or the Apple Store and use it to

 • look up new words
 • check the conjugation of verbs in present and past tense
 • find out the correct plural / accusative /possessive form of nouns

The dictionary application

 • contains the vocabulary of the Lépésenként magyarul 1. coursebook
 • provides the meaning of the words, as they are used in the coursebook
 • can be used off-line
 • makes it possible to enter the meaning of the words in another language
 • contains information on verb conjugation and the different forms of nouns and adjectives

Vocabulary lists are also available in  English and Serbian. These lists contain the same words as the application.
How to use the Lépésenként dictionary application. Click for tutorial.

Grammar summary and key to the exercises
The grammar summary offers brief grammatical explanation about each grammar section of the course book. The grammar summary contains specific references to the unit and exercise number of the coursebook it is connected to. It is available in a printable pdf format and in a mobile friendly pdf format.
Click here to download the key to the exercises.
Click here for more exercises.

Commander un livre

Si un livre n'est pas disponible en magasin, vous avez la possibilité de le commander en utilisant le formulaire ci-dessous. Le prix de ces livres sur notre site est donné à titre indicatif.
Nous vous communiquerons les informations concernant sa disponibilité, son prix et le délai de livraison (généralement 3 à 4 semaines) dans les 48h.
Nous ne vous demanderons pas d’acompte.
 

Reportez ci-dessous les informations sur le livre que vous souhaitez commander. 

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.